เอ็งเห็นข้าเหรอ!! กลุ่มคนเกือบ30คนมายืนล้อมป้อม…วอเรียกก็ไม่มา