มีคนตายอีกแล้ว ศพของป้าเพิ่งจะเผาไป ทำไมเราบวชมีคนตายเยอะจัง …คืนหลอนพระบวชใหม่…